Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αναφορικά με δημοσιεύματα για μαθήματα σαλιγκαροτροφίας
- 26/01/2010 - 26/01/2010


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών, Πόρων και Περιβάλλοντος, με αφορμή δημοσίευμα στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ, ημερ. 23 Ιανουαρίου, με τίτλο "δωρεάν μαθήματα σαλιγκαροτροφίας" από ιδιώτη, επιθυμεί να ανακοινώσει τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Γεωργίας, ως το αρμόδιο Τμήμα για την ανάπτυξη του τομέα της σαλιγκαροτροφίας, δεν έχει καμιά σχέση με την οργάνωση σειράς μαθημάτων για την σαλιγκαροτροφία, που αναφέρονται στο δημοσίευμα, και ως εκ τούτου είναι παραπλανητική η αναφορά σ’αυτό για δήθεν έκδοση "διπλώματος γνώσεων της επαγγελματικής κλειστής οικοβιολογικής σαλιγκαροτροφίας" από ανώτερο Λειτουργό του αρμόδιου Υπουργείου.

Με την ευκαιρία αυτή τονίζεται ότι για την ενασχόληση με τη σαλιγκαροτροφία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οποιεσδήποτε επιχορηγήσεις ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε και μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε αναφορά από οποιονδήποτε για δήθεν παροχή τέτοιων επιδοτήσεων δεν ευσταθεί και είναι ταυτόχρονα παραπλανητική.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ