Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1 - Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις - 02/11/2011


H Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από:

- 14 Νοεμβρίου 2011 μέχρι 5 Μαρτίου 2012 (ώρα 13:00)
(για την Κατηγορία Α – ενίσχυση από €3.000 - €9.000)

- 14 Νοεμβρίου 2011 μέχρι 15 Μαρτίου 2012 (ώρα 13:00)
(για την Κατηγορία Β – ενίσχυση από €9.001 - €300.000
και €450.000 για νέους γεωργούς)

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 2ης Προκήρυξης του Καθεστώτος ανέρχεται σε €15.000.000 από τα οποία τα €3.000.000 θα διατεθούν για την ικανοποίηση των αιτήσεων της Κατηγορίας Α και τα €12.000.000 για την ικανοποίηση των αιτήσεων της Κατηγορίας Β.

Το Καθεστώς 1.5.1 προβλέπει ενισχύσεις από 40% μέχρι 60% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για επενδύσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των συνολικών επιδόσεων των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης κατά εκμετάλλευση ορίζεται στα €300.000 (για νέους γεωργούς €450.000) ενώ το κατώτατο όριο ενίσχυσης κατά αίτηση ορίζεται στα €3.000.

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία Β (ύψος ενίσχυσης μεγαλύτερο από €9.001) απαιτείται η υποβολή Ολοκληρωμένης Μελέτης Οικονομικής Βιωσιμότητας). Οι μελέτες Οικονομικής βιωσιμότητας ετοιμάζονται αποκλειστικά από συμβούλους / φορείς που έχουν διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Γεωργίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Καθεστώτος 1.5.1 περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο που κυκλοφορεί. Το ενημερωτικό έντυπο, έντυπα αιτήσεων και ο κατάλογος των διαπιστευμένων φορέων είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν κατάλληλα για τις πρόνοιες του Καθεστώτος και προετοιμαστούν κατάλληλα πριν υποβάλουν τις αιτήσεις τους.


ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας
1412 Λευκωσία
22819704
22819751
ΛΕΜΕΣΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Τ.Θ. 56056, 3304 Λεμεσός
25803900
25803901
ΛΑΡΝΑΚΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας
Τ.Θ. 40111, 6301 Λάρνακα
24802200
24802223
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου
Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι
23812130
23812135
ΠΑΦΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804597
26804601
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς
Τ.Θ. 55805, 4860 Αγρός
25874031
25874077

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Vibliaraki1_2EndiktikonTimon1_5_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1510,15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Parousiasi1_2ShediaVeltiosis1_5_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3812,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
TelikiAitisi1_5_1_A_Katigoria.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1671,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ParousiasiNovember2011Metrou1_5_1Foreis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 345,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Parousiasi2011SimplirosisAitisisMetrou1_5_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1179,03Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Katalogos2011EpileximonDraseon1_5_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 4866,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EnimerotikoEntipo2011Kathestotos1_5_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 773,6Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ