Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ - 18/05/2006


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από αύριο Παρασκευή, 19 Μαΐου, δέχεται αιτήσεις δικαιούχων για συμμετοχή στο Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο αυτό μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2006.

Το Σχέδιο καλύπτει δάνεια που έγιναν από 1/9/1974 μέχρι 31/12/1998 και δεν έχουν εξοφληθεί: Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που πληρούν ένα από τα πιο κάτω (α-δ).

(α) Είναι ή ήταν εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Γεωργοί ή Κτηνοτρόφοι πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1998. Δικαιούχοι είναι και όσοι είναι σήμερα συνταξιούχοι και ήταν εγγεγραμμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι την 31η/12/1998.

(β) Εκτοπισμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, καθώς και οι συνταξιούχοι εκτοπισμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, των οποίων το ετήσιο εξωγεωργικό εισόδημα δεν ξεπερνούσε τις £6,000 ετησίως.

(γ) Όσοι κατοικούν ή κατοικούσαν στην ύπαιθρο (εξαιρούνται εκείνοι που ήταν απλώς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους κάθε κοινότητας και δεν διέμεναν μόνιμα στην κοινότητα) και ασχολούνται ή ασχολούνταν με τη γεωργία/κτηνοτροφία, αλλά ασκούν ή ασκούσαν και άλλο εξωγεωργικό επάγγελμα εφόσον το εισόδημα τους από την εξωγεωργική απασχόληση δεν ξεπερνούσε τις £6,000 ετησίως.

(δ) Εταιρείες που ασκούσαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998 μόνο γεωργική δραστηριότητα και των οποίων όλα τα φυσικά πρόσωπα μέλη εμπίπτουν σε μια από τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Έντυπα αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου Ρύθμισης των Αγροτικών Χρεών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στη Διεύθυνση http://www.moa.gov.cy

18 Μαΐου, 2006
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ