Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - 23/10/2008


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι έχει αποστείλει σ’ όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους επιστολή στην οποία επισυνάπτεται έντυπο αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης, στα πλαίσια των μέτρων στήριξης των κλάδων της γεωργοκτηνοτροφίας, λόγω ανομβρίας για το έτος 2008.

Στα πλαίσια αυτά, προτρέπονται οι κάτοχοι μελισσοσμηνών (ευρωπαϊκών ή εγχώριων τζιβερτιών) ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μη λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της επαρχίας τους για συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2008. Αιτήσεις που θα υποβληθούν πέραν της ημερομηνίας αυτής θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ