Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση στο ΚΕΓΕ Πάφου, στις 11 Μαρτίου 2014 - «Η καλλιέργεια των Κολοκυνθοειδών και Σολανωδών» - 13/02/2014 03:09:37 μμ


Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Η καλλιέργεια των Κολοκυνθοειδών και Σολανωδών» στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, του Περιφερειακού Γεωργικού Γραφείου Πόλης Χρυσοχούς.

Τρίτη 11/03/2014

9.00πμ – 10.30πμ Εισαγωγή Καλωσόρισμα.
Κολοκυνθοειδή – Κύρια καλλιεργητικά είδη.
Βοτανικά χαρακτηριστικά.
Τεχνική καλλιέργειας.

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α΄.
Υπεύθυνος Λαχανοκομίας.

10.30πμ – 11.00πμ Διάλειμμα.


11.00πμ – 12.30πμ Σολανώδη- Κύρια καλλιεργητικά είδη.
Βοτανικά χαρακτηριστικά.
Τεχνική καλλιέργειας.

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α΄.
Υπεύθυνος Λαχανοκομίας.


12.30πμ – 13.00πμ Διάλειμμα.

13.00πμ – 14.30μμ Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες των Σολανωδών και Κολοκυνθοειδών.
Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τα
γεωργικά Φάρμακα.

Συζήτηση.

Κ. Μιχαήλ, Λειτουργός Γεωργίας.
Υπεύθυνος Κλάδου Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας

FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ