Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου προήδρευσε σύσκεψης για την κατηγοριοποίηση και τη σήμανση των κρεάτων
- 20/11/2007 - 20/11/2007


O Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου προήδρευσε στις 19/11/2007 σύσκεψης υπηρεσιακών παραγόντων κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα της κατηγοριοποίησης και σήμανσης των κρεάτων, καθώς και της νομοθεσίας που τις διέπει. Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας και της Νομικής Υπηρεσίας. Στη σύσκεψη πήρε επίσης μέρος ο Γενικός Διευθυντής κ. Πανίκος Πούρος.

Κατά τη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διάφορες πρόνοιες της προωθούμενης νομοθεσίας για την κατηγοριοποίηση των κρεάτων που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και για τη σήμανσή τους.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός κ. Φωτίου ανέφερε ότι «με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί τα Χριστούγεννα και το Πάσχα τέθηκε στόχος να ετοιμαστεί η αναγκαία νομοθεσία και κανονισμοί ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει από πού προέρχονται τα κρέατα που αγοράζει και παράλληλα να θέσουμε φραγμό στην αισχροκέρδεια».

Ο κ. Υπουργός τόνισε ότι σήμερα «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο» και ότι θα είμαστε σε θέση να δώσουμε τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση των κρεάτων, καθώς και για την κατηγοριοποίηση τους (αρνάκι γάλακτος) με την προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Παράλληλα, ο κ. Φωτίου τόνισε ότι θα υπάρχουν έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, ότι παρακολουθούνται αυτοί που παρανομούν είτε είναι εισαγωγείς ή εμπορευόμενοι και ότι δεν θα ανεχθούμε την παρανομία και την αισχροκέρδεια.

Τέλος, ο κ. Φωτίου επανέλαβε ότι ο καταναλωτής θα έχει τη σωστή ενημέρωση, τονίζοντας όμως ότι θα πρέπει να καταγγέλλει κάθε παρανομία που θα πέσει στην αντίληψή του, καθότι, όπως είπε, ο δικός του ρόλος είναι πολύ σημαντικός για την αντιμετώπιση της παρανομίας και της αισχροκέρδειας.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς