Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διαφωτιστικές Συγκεντρώσεις για τους Εσπεριδοκαλλιεργητές - 18/03/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι έχει προγραμματίσει δύο βραδινές Διαφωτιστικές Συγκεντρώσεις για ενημέρωση όλων των εσπεριδοκαλλιεργητών της Επαρχίας Λευκωσίας που έχουν υποβάλει αίτηση στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθεστώς 2.2.1, Δράση Β1, η οποία αφορά την Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής Εσπεριδοειδών (Ο.Δ.Π.Ε).

Διευκρινίζεται ότι η απόκτηση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής Εσπεριδοειδών (Ο.Δ.Π.Ε) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής επιδότησης που προνοεί το Καθεστώς 2.2.1., Δράση Β1, η οποία ανέρχεται στο ποσό των £ 17,00/δεκάριο, το χρόνο.

Αίτηση για συμμετοχή (εμπρόθεσμα) στο Καθεστώς αυτό του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (2.2.1,Δράση Β1) έχουν υποβάλει 397 αιτητές –εσπεριδοκαλλιεργητές της Επαρχίας Λευκωσίας. Γι΄αυτό η παρουσία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων αιτητών –εσπεριδοκαλλιεργητών θεωρείται απαραίτητη.

Οι δύο Διαφωτιστικές Συγκεντρώσεις στην Επαρχία Λευκωσίας θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες και χώρους:


1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 21/3/05 Δευτέρα 7:00 μ.μ Πολιτιστικό Κέντρο

2. ΑΚΑΚΙ 23/3/05 Τετάρτη 7:00 μ.μ Σωματείο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ομιλητές θα είναι αρμόδιοι Λειτουργοί του Κλάδου Οπωροκηπευτικών του Τμήματος Γεωργίας.YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ17 Μαρτίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ