Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρο ΕΠΣΑ 3β-Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα - 31/07/2014 01:59:30 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από τις 31 Ιουλίου 2014 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για το Μέτρο ΕΠΣΑ 3β – Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Κλάδο

Δικαιούχοι για συμμετοχή στο μέτρο είναι οι παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα VII μέρος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (συνημμένο ως Παράρτημα 2 στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών) καθώς και οργανώσεις οινοπαραγωγών. Κέντρα έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο με τη στήριξη των δικαιούχων του Μέτρου για την καινοτομία. Διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να συνδεθούν με το έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης από το γραφείο του Τμήματος Γεωργίας που αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα, από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο γραφείο του Τμήματος Γεωργίας που βρίσκεται στην πιο κάτω διεύθυνση. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων είναι η 30η Αυγούστου 2014.


Γραφείο
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΛΕΜΕΣΟΥΛεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86,
Petra Business Centre
Τ.Θ 71011,
3840 Λεμεσός
25892837
25892857
25892892Αίτηση Μέτρου ΕΠΣΑ 3ζ-1η Προκήρυξη 2014-2018 και
Εγχειριδιο Εφαρμογής ΕΠΣΑ 3ζ-Ενημερωτικό 1η Προκήρυξη 2014
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ