Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παράταση Υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής για Αιτητές του Καθεστώτος 1.5.1 - Κατηγορίας Β
Β΄ Προκήρυξη ΠΑΑ 2007-2013 - 16/07/2015 09:50:35 πμ

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής για Αιτητές του Καθεστώτος 1.5.1 - Κατηγορίας Β
Β΄ Προκήρυξη ΠΑΑ 2007-2013


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν ότι όλοι οι εγκεκριμένοι αιτητές της Β΄ Προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1 του ΠΑΑ 2007-2013 (Α και Β φάση εγκρίσεων) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για παράταση στο χρόνο υλοποίησης των δράσεων τους.

Στην περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα τους, ο χρόνος υλοποίησης των δράσεων θα επεκταθεί μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2015.

Το αίτημα για παράταση πρέπει να είναι αιτιολογημένο, να συνοδεύεται με τα ανάλογα δικαιολογητικά και να υποβληθεί γραπτώς μέχρι τη 31η Ιουλίου 2015, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο του Τμήματος Γεωργίας όπου έχει υποβληθεί αρχικά η αίτησή τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς