Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ενημερωτική ημερίδα "Δημιουργία Συνδέσμου Εκτροφέων Ντόπιας Φυλής Αγελάδας" - 31/05/2017 09:41:17 πμ


Την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Δημιουργία συνδέσμου εκτροφέων ντόπιας φυλής αγελάδας".

Η ημερίδα απευθύνεται πρωτίστως στους εκτροφείς της ντόπιας φυλής αγελάδας, σε μια προσπάθεια να επεξηγηθούν τα οφέλη από την δημιουργία ενός Συνδέσμου Εκτροφέων και στην ενθάρρυνση ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας από μέρους των ενδιαφερομένων. 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22408333/22408324.


http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/E4769803DEA91EFCC225812C0030616A?OpenDocument
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς