Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διαδικτυακή έρευνα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων - 29/06/2010


Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνουν ότι η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANCO), στα πλαίσια της αξιολόγησης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προστασίας και καλής διαβίωσης των ζώων, έχει ετοιμάσει σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους Φορείς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις αναφορικά με τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα έτη 2000 έως 2008, σε σχέση με παραγωγικά ζώα, ζώα συντροφιάς, πειραματόζωα, καθώς και άγρια ζώα τα οποία κρατούνται σε αιχμαλωσία.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας όπου βρίσκονται όλες οι πληροφορίες για την έρευνα, καθώς και το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Ιουλίου 2010, είναι η ακόλουθη:


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ευχαριστεί εκ των προτέρων το κοινό για τη συμμετοχή στην έρευνα αυτή.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς