Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγκρίθηκαν οι πρώτοι τρεις Μεταποιητές για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης για Μεταποίηση Ντομάτας
- 28/01/2005 - 28/01/2005


Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Αρχή, έχει εγκρίνει τις τρεις πρώτες Εταιρείες Μεταποίησης Φρούτων και Λαχανικών για συμμετοχή στο Καθεστώς Eνίσχυσης για Mεταποίηση Ντομάτας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πρόνοιες της Κοινοτικής και Κυπριακής Νομοθεσίας. Οι Εταιρείες αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Delicacy Foods LTD, Γκράχαμ Μπελ 18, Τ.Κ. 5290, Βιομηχανική Ζώνη Δερύνειας, Αμμόχωστος.

2. Κυπριακή Εταιρεία Κονσερβοποιίας Λτδ, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, Τ.Κ. 3602, Λεμεσός.

3. Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤΔ, Αμφιτρίτης 7, Τ.Κ. 2401, Έγκωμη, Λευκωσία.

Tονίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Καν. (ΕΚ)1535/2003), οι εγκεκριμένες αυτές Eταιρείες θα συνάπτουν συμβάσεις με Αναγνωρισμένες ή Προαναγνωρισμένες Oργανώσεις ή Oμάδες Παραγωγών, αντίστοιχα, για παραλαβή και μεταποίηση ντομάτας, στα πλαίσια των Eθνικών Ποσοστώσεων, και παροχή Κοινοτικών Eνισχύσεων Mεταποίησης προς τους παραγωγούς.

13 Ιανουαρίου, 2005


YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΦYΣIΚΩN
ΠOPΩN ΚAI ΠEPIAΛΛONTOΣ
TMHMA ΓEΩPΓIAΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ