Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγκρίθηκαν οι πρώτοι τρεις Μεταποιητές για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης για Μεταποίηση Ντομάτας
- 28/01/2005 - 28/01/2005


Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Αρχή, έχει εγκρίνει τις τρεις πρώτες Εταιρείες Μεταποίησης Φρούτων και Λαχανικών για συμμετοχή στο Καθεστώς Eνίσχυσης για Mεταποίηση Ντομάτας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πρόνοιες της Κοινοτικής και Κυπριακής Νομοθεσίας. Οι Εταιρείες αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Delicacy Foods LTD, Γκράχαμ Μπελ 18, Τ.Κ. 5290, Βιομηχανική Ζώνη Δερύνειας, Αμμόχωστος.

2. Κυπριακή Εταιρεία Κονσερβοποιίας Λτδ, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, Τ.Κ. 3602, Λεμεσός.

3. Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤΔ, Αμφιτρίτης 7, Τ.Κ. 2401, Έγκωμη, Λευκωσία.

Tονίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Καν. (ΕΚ)1535/2003), οι εγκεκριμένες αυτές Eταιρείες θα συνάπτουν συμβάσεις με Αναγνωρισμένες ή Προαναγνωρισμένες Oργανώσεις ή Oμάδες Παραγωγών, αντίστοιχα, για παραλαβή και μεταποίηση ντομάτας, στα πλαίσια των Eθνικών Ποσοστώσεων, και παροχή Κοινοτικών Eνισχύσεων Mεταποίησης προς τους παραγωγούς.

13 Ιανουαρίου, 2005


YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΦYΣIΚΩN
ΠOPΩN ΚAI ΠEPIAΛΛONTOΣ
TMHMA ΓEΩPΓIAΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς