Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


O Υπουργός Γεωργίας κ. Πολυνείκης εξέτασε προβλήματα του Κλάδου της Αιγοπροβατοτροφίας
- 24/06/2008 - 24/06/2008


Θέματα που απασχολούν τον Κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας συζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλης Πολυνείκης σε συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αιγοπροβατοτρόφων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Γιώτη Κωνσταντίνου.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι Αγροτικών Οργανώσεων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γενικού Χημείου του Κράτους, των Υγειονομικών και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Γεωργίας, του ΚΟΑΠ, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής κ. Πανίκος Πούρος.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση αφορούσαν την εφαρμογή και τον έλεγχο του προτύπου του Χαλλουμιού, καθώς και τις επιπτώσεις της ανομβρίας στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων και της Συντονιστικής Επιτροπής Αιγοπροβατοτρόφων, ο Κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης ως αποτέλεσμα της ανομβρίας, του ψηλού κόστους των ζωοτροφών, του ψηλού κόστους του πετρελαίου, των αφλατοξινών και της Τρομώδους Νόσου. Με αυτά τα δεδομένα, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων ζήτησαν τη στήριξη του Κράτους με την εφαρμογή άμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων ώστε οι αιγοπροβατοτρόφοι να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους.

Όσον αφορά την εφαρμογή και τον έλεγχο του προτύπου του Χαλλουμιού, τονίστηκε ότι το πρότυπο είναι υποχρεωτικό και ότι αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο έχει αναθέσει στις Υγειονομικές και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τον έλεγχο της εφαρμογής των προνοιών του προτύπου.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων, ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους εφαρμογής του προτύπου στους χώρους παραγωγής των Χαλλουμιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρεωτική σήμανση του προϊόντος και ειδικότερα στην αναγραφή της πρώτης ύλης γάλακτος που χρησιμοποιείται κατά σειράν φθίνουσας τάξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι σύντομα θα προεδρεύσει ειδικής σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών ώστε να τροχιοδρομηθεί μηχανισμός που να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του προτύπου.

Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Πολυνείκης κάλεσε όλες τις τάξεις παραγωγών γάλακτος να συνεργαστούν για την επίλυση του θέματος του Χαλλουμιού, που βρίσκεται στα δικαστήρια, τονίζοντας ότι η υπόθεση Χαλλούμι είναι εθνικό θέμα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος της στήριξης των αιγοπροβατοτρόφων, αποφασίστηκε να προωθηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Στο επενδυτικό Μέτρο 1.5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 θα περιληφθούν πρόσθετες επιλέξιμες Δράσεις ώστε να ενισχύεται το εισόδημα των αιγοπροβατοτρόφων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ζητηθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφοροποίηση του Μέτρου 1.5.1.
2. Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να δίνονται περισσότερα μόρια στους αιγοπροβατοτρόφους κατά την εξέταση των αιτήσεων του Μέτρου 1.5.1.
3. Ο ΚΟΑΠ να προωθήσει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να παρέχονται επιδοτήσεις σε τεμάχια που θα καταστούν από τους παραγωγούς καλλιεργήσιμα.
4. Θα συνεχίσει η στήριξη που δίνεται για τη βελτίωση και επέκταση των βοσκοτόπων, που ανέρχεται στο 40% για τις μη μειονεκτικές και 50% για τις μειονεκτικές περιοχές.
5. Να μελετηθεί, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα παροχής στήριξης στους αιγοπροβατοτρόφους για διενέργεια δεύτερου κουρέματος για σκοπούς ευημερίας των ζώων.
6. Να τεκμηριωθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για παροχή οικονομικού αντισταθμίσματος στους αιγοπροβατοτρόφους που βόσκουν τα ζώα τους.
7. Οι κεφαλικές επιδοτήσεις θ’ αρχίσουν ν’ αποστέλλονται στους αιγοπροβατοτρόφους από την ερχόμενη Δευτέρα. Για το σκοπό αυτό θα διατεθεί συνολικό ποσό 12,3 εκατ. περίπου ευρώ.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της ανομβρίας στο εισόδημα των γεωργοκτηνοτρόφων, ο Υπουργός κ. Πολυνείκης ανέφερε ότι γίνονται έντονες και συντονισμένες προσπάθειες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξασφάλιση στήριξης από Ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε να επιβιώσουν οι διάφοροι κλάδοι της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. “Είναι έγνοια της Κυβέρνησης συλλογικά και του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Χριστόφια ειδικότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος”, κατέληξε ο Υπουργός κ. Πολυνείκης.


19 Ιουνίου 2008
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς