Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου (Νόμου και Κανονισμών) που διέπει τη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών - 03/07/2018

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση των κτηνοτροφικών περιοχών, προσκαλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για κατάθεση απόψεων/σχολίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: aavraam@da.moa.gov.cy μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018 (αντι για 6 Ιουλίου 2018 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί) επί του περί της Δημιουργίας Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμου του 2018 και των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας( Μίσθωση μέσα σε κτηνοτροφικές περιοχές) Κανονισμών του 2018.

Για την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με όλους του εμπλεκόμενους φορείς την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 στις 9 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων στον 1
ο όροφο στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. 

Για ενημέρωση σας μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/FD744B334CEAFA5EC22582B8004148E7
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ