Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Ελέγχου της Ψευδοπανώλης - 28/01/2005


Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επιθυμούν να ανακοινώσουν ότι το Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Ψευδοπανώλης των Πουλερικών, καθώς και ο γενικός Εμβολιασμός των πτηνών της χωρικής πτηνοτροφίας έχει συμπληρωθεί με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 5 ύποπτες εστίες. Σε όλες τις περιπτώσεις ελήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή των εστιών, καθώς και δείγματα για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της νόσου με εργαστηριακή εξέταση.

Με την ευκαιρία αυτή, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς το κοινό, τους Δήμους και τις Κοινότητες για την άψογη συνεργασία και κατανόηση τους. Ευχαριστίες εκφράζονται ιδιαίτερα προς το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για την επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος.

Επίσης, τονίζεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα συνεχίσουν τα μέτρα επαγρύπνησης ώστε να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο επανεμφάνισης της νόσου. Στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν ύποπτα κρούσματα θα επαναληφθεί ο εμβολιασμός όλων των πτηνών της χωρικής πτηνοτροφίας.

Τέλος, καλούνται οι ιδιοκτήτες πτηνών της χωρικής πτηνοτροφίας, των οποίων τα πουλιά για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατό να εμβολιαστούν, να αποταθούν στον πλησιέστερο Κτηνιατρικό Σταθμό για την εξασφάλιση του εμβολίου και τη ρύθμιση του θέματος.

21 Ιανουαρίου, 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων