Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα για την καταπολέμηση του Σηριβιδιού των σιτηρών
- 28/01/2005 - 28/01/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι, πέραν των αρχικών εστιών προσβολής του Σηριβιδιού των σιτηρών στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου, το πρόβλημα έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Γι΄ αυτό, προτρέπονται οι σιτηροκαλλιεργητές, στις φυτείες των οποίων έχει επισημανθεί προσβολή από Σηριβίδι, να ψεκάσουν την περίοδο αυτή, με ένα από τα εντομοκτόνα που περιέχουν τις παρακάτω δραστικές ουσίες ή συνδυασμό τους:

- Δελταμεθρίν (π.χ. Ντέσις, Ντισεστρίν κ.ά.)
- Διαζινόν (π.χ. Αγκροσιτόλ, Ντιαζινόν, Ντιαζόλ κ.ά.)
- Εντοσουλφάν (π.χ. Εντοσουλφάν, Θειονέξ, Θειοτάν, Πρεμοφάν, Ρόκυ κ.ά.)
- Ζήτα-Συπερμεθρίνη (π.χ. Φιούρυ)
- Ντιμέθοεϊτ (π.χ. Ντακουτρίν, Ντεκόρ, Ντιμεθόξ κ.ά.)
- Συπερμεθρίν (π.χ. Αγκροσυθρίν, Βάλιαντ, Ράτεξ, Σαϊπρεμέξ, Συπάν,
Συπερμεθρίν, Συτάν, Σαϊπερνόξ, Συθρίν κ.ά.)
- Φενιτρόθειο (π.χ. Σένθιο, Φενιτρόθειο, Φένοξ, Φένσυ κ.ά.)
- Χλωρπυριφός (π.χ. Νταρφός, Ντιστρόιερ, Ντορσάν, Ντόρσαϊτ,
Ντουρσμπάν, Πιριφός, Πιροπάν, Πίρισαϊτ κ.ά.)

Σε περίπτωση που θα ψεκαστούν ταυτόχρονα και τα ζιζάνια, είναι δυνατόν να συνδυαστούν τα ειδικά ζιζανιοκτόνα με ένα από τα πιο πάνω εντομοκτόνα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοφαρμάκων.

Επιπρόσθετα, για καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος, οι σιτηροκαλλιεργητές των περιοχών αυτών μπορούν να εφαρμόσουν τα πιο κάτω μέτρα καταπολέμησης του Σηριβιδιού, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης.

- Αγρανάπαυση και βαθύ όργωμα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και 3ης Μαρτίου για να καταστραφούν και παραχωθούν όλα τα ζιζάνια που είναι ξενιστές του εντόμου.

- Αμειψισπορά (εναλλαγή με άλλες καλλιέργειες) με ψυχανθή, όπως κουκιά, λουβιά, φασόλια, φακή, ρεβίθια, μπιζέλια κτλ., πατάτες, και κρεμμύδια, εκεί όπου είναι δυνατό.

- Βαθύ όργωμα πριν τη σπορά το οποίο μειώνει τον πληθυσμό των σκουληκιών του Σηριβιδιού.


20 Ιανουαρίου, 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων