Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα Πρόλήψης και Αντιμετώπισης της Προσβολής και Εξάπλωσης του Λεπιδοπτέρου Tuta absoluta - (2η Ανακοίνωση) - 14/01/2010


Το Τμήμα Γεωργίας πληροφορεί τους παραγωγούς τομάτας, πατάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας και γενικότερα όλους τους παραγωγούς σολανωδών καλλιεργειών για την εμφάνιση του εντόμου Tuta absoluta. Το έντομο έχει εξαπλωθεί σε όλες τις επαρχίες. Κατά κύριο λόγω παρατηρήθηκε σε φυτείες ντομάτας, αλλά παρατηρήθηκε επίσης και σε καλλιέργειες πατάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας. Οι προνύμφες προσβάλλουν όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών. Εισχωρούν στο εσωτερικό των φύλλων, των βλαστών και των καρπών και τρέφονται από τους εσωτερικούς βλαστούς. Στα φύλλα δημιουργούν στοές παρόμοιες με αυτές της λιριομύζας. Στους καρπούς εμφανίζονται οπές στα σημεία εισόδου της προνύμφης εντός του καρπού. Τα μαύρα περιττώματα και η χαρακτηριστική προνύμφη αποτελούν διαγνωστικό χαρακτηριστικό της προσβολής. Στην πατάτα οι ζημιές είναι λιγότερο σοβαρές γιατί το έντομο δεν προσβάλλει τους κονδύλους.
Σε συνέχεια της πρώτης ανακοίνωσης του Τμήματος Γεωργίας, προτείνονται τα πιο κάτω προληπτικά και ανασταλτικά μέτρα.

Προληπτικά Μέτρα

1. Κλείσιμο στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες των ανοιγμάτων του θερμοκηπίου με ειδικά εντομοστεγή δίχτυα (9x6 ίνες /cm²).

2. Καταστροφή και απομάκρυνση όλων των ζιζανίων στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή καρπών και φυτικών ιστών που παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα.

4. Αποφυγή ενσωμάτωσης φυτικών υπολειμμάτων στην καλλιεργούμενη γη.

5. Παρακολούθηση του πληθυσμού των ακμαίων του εντόμου με τη βοήθεια ειδικών παγίδων τύπου Δέλτα με εκλεκτική φερομόνη φύλου.

Μέτρα Καταπολέμησης

1. Μαζική παγίδευση των αρσενικών ενηλίκων εντόμων με εκλεκτική φερομόνη φύλου (0,3 – 0,8 mg) τόσο για υπαίθριες όσο και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

2. Σε περίπτωση εντοπισμού του, πρέπει να εφαρμόζονται επαναληπτικοί ψεκασμοί με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως σπινοσάτ (Τρέϊσερ), ιντοξακάρμπ (Αβάντ, Στιούαρντ), σκευάσματα βάκιλλου στέλεχος kurstaki (Ντίπελ), Θιακλοπρίτ (Καλυψώ) και λουφενουρόν (ματς). Βεβαιώνεται πρώτα ότι τα σκευάσματα έχουν έγκριση χρήσης για την καλλιέργεια και ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά και Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία. Σε περίπτωση υποψίας ή εντοπισμού συμπτωματικών φυτών, παρακαλώ όπως ενημερώνεται τους κατά τόπους Επαρχιακά και Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία. Τηλ.: 22819704 (Λ/σια), 24802200(Λ/κα), 23812130(Αμ/στο), 25803900 (Λ/σο), 25874031(Πιτ/λια), 26804596 (Πάφος)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ