Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, αναφορικά με τις προτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία της περασμένης Τετάρτης. - 28/07/2014 03:03:42 μμ


Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία της περασμένης Τετάρτης ενέκρινε τις προτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφορικά με
Α. το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού €240,5 εκ. και
Β. το επιχειρηματικό πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 με προϋπολογισμό €52.610 εκ
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κατατέθηκε ήδη για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ το πρόγραμμα Θάλασσα θα κατατεθεί κατόπιν συνεννόησης με την Ε. Επιτροπή.

Το σύνολο της χρηματοδότησης προς τον αγροτικό και αλιευτικό κόσμο της χώρας μας με τα δύο αυτά προγράμματα θα είναι συνολικά €293 σχεδόν εκατομμύρια. Έχοντας επίσης υπόψη ότι, μέσα από τις διαβουλεύσεις της Κυβέρνησης το ποσοστό της ευρωπαϊκής συνεισφοράς έχει αυξηθεί ουσιαστικά, τα €172 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ. Μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να δημιουργηθούν σταδιακά πέραν των 800 νέων θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης τα κυριότερα μέτρα εστιάζονται

- στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της μεταποιητικής μας βιομηχανίας με προϋπολογισμό που φτάνει τα 54 εκ ευρώ
- στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με προϋπολογισμό 58 εκ ευρώ
- στην παροχή αντισταθμιστικής ενίσχυσης για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με προϋπολογισμό ύψους 38 εκ ευρώ
- στην ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών και τη βελτίωση του επιπέδου της ζωής των αγροτών μας με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 12 εκ ευρώ
- στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας με προϋπολογισμό 14 εκ ευρώ
- στην παροχή κινήτρων για εγκατάσταση νέων ανθρώπων στη γεωργία με προϋπολογισμό 7,5 εκ ευρώ.

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος μέτρων ο οποίος μετά και την τελική του έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τεθεί στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων στις αρχές του επόμενου έτους.

Αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας όσον αφορά την εξεύρεση χρηματοδότησης είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι μετά από πολύμηνες διεργασίες την επόμενη βδομάδα θα ανακοινωθεί από τραπεζικό ίδρυμα του τόπου μας ειδικό μέτρο παροχής χρηματοδότησης σε αγρότες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα τους λύσει τα χέρια ως προς τη χρηματοδότηση των επενδύσεων τους και θα συνδράμει στον αγώνα μας για επανεκκίνηση της αγροτικής μας οικονομίας.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα «Θάλασσα» θα προωθηθούν οι πιο κάτω προτεραιότητες της Ένωσης:

1) Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με συμπράξεις επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου, νέες μορφές εισοδήματος, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ με προϋπολογισμό 18,290 εκ. ευρώ
2) Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με προϋπολογισμό 12,6 εκ. ευρώ
3) Ενίσχυση και εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων ειδών με προϋπολογισμό 10,29 εκ. ευρώ
4) Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής με νέες θέσεις εργασίας και διαφύλαξης των υφισταμένων με στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και δραστηριότητες συνεργασίας με προϋπολογισμό 7 εκ. ευρώ.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι ο σχεδιασμός και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος «Θάλασσα» εντάσσονται στο όραμα μας να δημιουργήσουμε ένα Υπουργείο παραγωγικό και αναπτυξιακό που να μπορεί να προσφέρει έργα και θέσεις απασχόλησης στον τόπο μας που να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ανόρθωση της οικονομίας μας.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς