Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007- 2013: Προκήρυξη του Καθεστώτος 1.8.1 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων» - 05/10/2011


H Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ανακοινώνει την Προκήρυξη του Καθεστώτος 1.8.1 (Δράσεις 3.1 και 3.2).

Στόχος του Καθεστώτος 1.8.1 είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γεωργών σε κοινοτικά συστήματα ποιότητας τροφίμων, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των καταναλωτών για την ποιότητα του προϊόντος.

Η Προκήρυξη αφορά την κάλυψη των εξόδων πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικής παραγωγής για το έτος 2009. Στην παρούσα Προκήρυξη δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι βιοκαλλιεργητές που υπέβαλαν αίτηση στη Β΄ Προκήρυξη του Καθεστώτος 2.2.2 του ΣΑΑ 2004-2006 και έχουν εγκριθεί ή / και στο Καθεστώς 2.3.7. (το έτος 2008) ή / και στο Καθεστώς 2.3.7. (το έτος 2009) του ΠΑΑ 2007-2013 και έχουν εγκριθεί.


Εξυπακούεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

· Όσοι υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ Προκήρυξη του Καθεστώτος 1.8.1 που πραγματοποιήθηκε το 2009 και έχουν εγκριθεί.
· Όσοι υπέβαλαν αίτηση στο Καθεστώς 2.3.7 το έτος 2011.

Οι αιτήσεις θα ισχύουν για πέντε χρόνια με πρώτο έτος ενίσχυσης το 2009. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσα στα πλαίσια του Καθεστώτος 1.8.1 ανέρχεται στα € 2.100.000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 30 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Καθεστώτος 1.8.1 περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο του Καθεστώτος 1.8.1 Β’ Προκήρυξης. Το ενημερωτικό έντυπο και τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν κατάλληλα για τις πρόνοιες του Μέτρου και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν υποβάλουν τις αιτήσεις τους.


ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας
1412 Λευκωσία
22819704
22819751
ΛΕΜΕΣΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Τ.Θ. 56056, 3304 Λεμεσός
25803900
25803901
ΛΑΡΝΑΚΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας
Τ.Θ. 40111, 6301 Λάρνακα
24802200
24802223
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου
Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι
23812130
23812135
ΠΑΦΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804597
26804601
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς
Τ.Θ. 55805, 4860 Αγρός
25874031
25874077

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Aitisi1_8_1BProkirixi.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 320,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EnimerotikoEntipoKathestos1_8_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 223,19Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ