Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία
του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών - 08/08/2006

Θα δοθεί κάθε δυνατή στήριξη στα πλαίσια στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Βιοκαλλιέργειας


Θέματα που απασχολούν τους βιοκαλλιεργητές της Κύπρου συζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου σε συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κ. Λούκα Σολωμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό του νέου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ώστε να περιλαμβάνει ενισχυμένα μέτρα στήριξης της βιοκαλλιέργειας, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες επιδοτήσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου, ένας ρόλος που θα αναβαθμιστεί περαιτέρω στους νέους σχεδιασμούς του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Η βιοκαλλιέργεια, τόνισε ο κ. Υπουργός, εκτιμάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, με τη σωστή πληροφόρηση, να εκτιμηθεί στον ίδιο βαθμό από τον Κύπριο καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι θα μελετήσει τρόπους ενίσχυσης του τομέα της βιοκαλλιέργειας και ότι θα έχει ένα παραγωγικό και συνεχή διάλογο με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών για το σχεδιασμό μιας στρατηγικής ανάπτυξης της βιοκαλλιέργειας.

Εξετάζοντας τα θέματα που έθεσε ο Σύνδεσμος, ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας να έχει ειδική συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου ώστε να υποβάλει τις απόψεις του για να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του νέου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. ΄Εδωσε επίσης οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου του να εντατικοποιήσουν το διαφωτιστικό πρόγραμμα τους ώστε το καταναλωτικό κοινό να ενημερωθεί για τα πλεονεκτήματα της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

Ο κ. Υπουργός επεξήγησε ότι στο νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να περιληφθούν Μέτρα που θα δώσουν μια νέα ώθηση για την ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας πάνω σε συστηματική βάση, καθώς και οικονομική στήριξη όσων θ΄ ασχοληθούν με τη βιοκαλλιέργεια. Ο κ. Υπουργός έδωσε επίσης οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας να επιταχύνει τις διαδικασίες πληρωμής των επιδοτήσεων των δικαιούχων βιοκαλλιεργητών. Παράλληλα, να εξετάσει τρόπους ανάπτυξης και της βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς και της προώθησης της σύστασης Ομάδων Παραγωγών Βιοκαλλιεργητών.

Τέλος, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι θα μελετηθούν τρόποι ενίσχυσης της βιοκαλλιέργειας ώστε τα εισοδήματα των βιοκαλλιεργητών να εξισωθούν με τα εισοδήματα των γεωργών της συμβατικής γεωργίας. Κάλεσε επίσης το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών να συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Γεωργίας ώστε να εμπλακεί στην ετοιμασία του νέου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και να εκτελέσει με επιτυχία το ρόλο που έχει να διαδραματίσει, στα πλαίσια ενός νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της βιοκαλλιέργειας.

7 Αυγούστου, 2006.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ