Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παράταση της Γ’ προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1 – Κατηγορία Β’ «Εκσυγχρονισμός γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - 21/10/2014 01:41:32 μμ


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν ότι παραχωρείται παράταση στην υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη Γ’ προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1 – Κατηγορία Β΄, που η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληγε 17 Οκτωβρίου 2014, μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 13:00.

Λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Καθεστώτος 1.5.1 περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο εφαρμογής - ενημέρωση αιτητών, που κυκλοφορεί. Το εγχειρίδιο εφαρμογής – ενημέρωση αιτητών, τα έντυπα αιτήσεων, ο κατάλογος των επιλέξιμων επενδύσεων και ο κατάλογος των διαπιστευμένων φορέων για την Γ’ προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da), του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (www.ead.da.moa.gov.cy). Για τους αιτητές που δεν μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει διαθέσιμος αριθμός εντύπων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας είναι τα ακόλουθα:


ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, Βηθλεέμ 101, 2033 Λευκωσία.
22819704
22819948
22819951
ΛΕΜΕΣΟΥ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού, Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι, Λεμεσός.
Τ.Θ. 71160, 3841 Λεμεσός
25803900
25803905
25803924 25803926
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας, Χαρίλαου Τρικούπη 2,
7100 Αραδίππου.
Τ.Θ. 45804, 6535, Λάρνακα
24202840
24202841
24202851
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Οδός Σωτήρας 71, 5286 Παραλίμνι.
Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι
23812130
23812135
23812136
ΠΑΦΟΥ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, Νεόφυτου Νικολαϊδη (Νέα Κυβερνητικά Κτίρια), 8100 Πάφος
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804565
26804601
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς, Άνθιμου Πανάρετου 1, 4860 Αγρός.
Τ.Θ. 55805, 4860 Αγρός
25874031
25874077


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς