Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας
του Τμήματος Γεωργίας - 28/02/2005

Ανακοινώσεις Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας
του Τμήματος Γεωργίας


Ο Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας, εξέδωσε τις πιο κάτω ανακοινώσεις·

στα ελληνικά:

1. Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
2. Τροποποίηση φάσματος δράσης carbentazim
3. Τροποποίηση φάσματος δράσης cypermethrin
4. Τροποποίηση φάσματος δράσης endosulfan
5. Τροποποίηση φάσματος δράσης methomyl
6. Φυτοφάρμακα με έγκριση στα εσπεριδοειδή
7. Φυτοφάρμακα με έγκριση στις πατάτες

στα αγγλικά:

1. Authorized plant protection products
2. Pesticides approved on citrus
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς