Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών για τα Καθεστώτα 1.5.1 και 1.5.2
και τα Μέτρα 1.2 και 1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 - 08/12/2009


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών (Αδειών Οικοδομής, Αδειών Ανόρυξης Διατρήσεων κτλ.) για τα Καθεστώτα 1.5.1 και 1.5.2 και τα Μέτρα 1.2 και 1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2007 – 2013 είναι η Πέμπτη 31η Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12:00.

Παράλειψη υποβολής των δικαιολογητικών, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη θεώρησή τους ως εκπρόθεσμων και δεν θα λαμβάνονται υπόψη, οι δε σχετικές δράσεις θα απορρίπτονται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ