Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 29/06/2011


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επιθυμεί να πληροφορήσει το κοινό ότι προτίθεται να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης και της καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών στα φυτά και σε φυτικά προϊόντα που εντοπίζονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προσχέδιο των εθνικών αυτών Κανονισμών, που τιτλοφορούνται οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της περαιτέρω εξάπλωσης επιβλαβούς οργανισμού) Κανονισμοί του 2011, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας για ενημέρωσή σας www.moa.gov.cy/da «Δημόσιος Διάλογος».

H ετοιμασία εθνικών Κανονισμών κρίθηκε απαραίτητη μετά τον εντοπισμό του εντόμου Κόκκινου Ρυγχωτού Κάνθαρου (Rhynchophorus ferrugineus) το οποίο προσβάλλει τις φοινικιές και την ανάγκη λήψη έκτακτων μέτρων καταπολέμησης της εξάπλωσης του σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Με βάση την Κοινοτική Οδηγία 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση όπως λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της εισαγωγής και εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα. Για το στόχο αυτό, το Τμήμα Γεωργίας ετοιμάζει Σχέδια Δράσης στα οποία καθορίζονται τόσο οι προσβεβλημένες περιοχές όσο και οι περιοχές απομόνωσης στις οποίες πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα αυτά. Τα μέτρα δυνατό να περιλαμβάνουν εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κοπή και απομάκρυνση προσβεβλημένων φυτών, κοπή και απομάκρυνση ευπαθών φυτών, χρήση παγίδων για μαζική παγίδευση, κα.

Σημειώνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός επιβλαβών οργανισμών δεν προσβάλλει μόνο γεωργικές καλλιέργειες αλλά και ένα σημαντικό αριθμό καλλωπιστικών και δασικών φυτών, τα οποία βρίσκονται/φύονται σε ιδιωτική και δημόσια γη.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Γεωργίας για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων, καλεί το κοινό, τους Δήμους, τις Κοινότητες και όλα τα οργανωμένα σύνολα, όπως σε περίπτωση εντοπισμού επιβλαβών οργανισμών λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα καθορίζονται από το Τμήμα Γεωργίας για την καταπολέμηση τους.

Πιστεύεται ότι η συλλογική προσπάθεια για καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι δεν έχουν μόνο οικονομικές επιπτώσεις στη γεωργία αλλά και περιβαλλοντικές και άλλες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις είναι απαραίτητη.

Το Τμήμα Γεωργίας είναι στη διάθεση του κοινού για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε.

Παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τα νέα μέτρα αυτά και όπως προβείτε σε σχόλια/εισηγήσεις μέχρι τις 30 Αυγούστου, 2011 (Φαξ.: 22408645, inspection@da.moa.gov.cy).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ