Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προστασία Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων
Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων
------------------------------------------------------------------------------

Εισήγηση της κυρίας Ana Soeirο, Επικεφαλή της Διεύθυνσης Προώθησης Προϊόντων Ποιότητας, Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης και Υδρομηχανικής στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Υδάτων της Πορτογαλίας. - 03/08/2005


Εκ μέρους της ομάδας της Πορτογαλίας, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι το Τμήμα Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας μας διάλεξε ως εταίρους σ’ αυτό το πρόγραμμα Διδυμοποίησης.

Κατ’ακρίβειαν, το πρόγραμμα αυτό είναι ένας καλός τρόπος ανταλλαγής γνώσεων με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Πορτογαλία και η Κύπρος είναι παρόμοιες χώρες: και οι δύο είναι χώρες μεσογειακές, πολύ μικρές, με πολλή ιστορία, παράδοση και πολλά παραδοσιακά προϊόντα.

Από το 1992, όταν ο Κανονισμός 2081 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων εγκρίθηκε, μέχρι και σήμερα, η Πορτογαλία χρησιμοποιεί τον Κανονισμό αυτό ως εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη.

Από το 1994, όταν ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ, η Πορτογαλία έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 114 αιτήσεις από τις οποίες 93 έχουν ήδη εγκριθεί ως Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ). Οι υπόλοιπες βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης.

Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πραγματική εμπειρία και πραγματική γνώση στο θέμα των παραδοσιακών προϊόντων και την προστασία γεωγραφικών ονομασιών. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την Πορτογαλία, δεν υπήρξε καμία απόρριψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έτσι είναι χαρά μας – τόσο σαν άτομα όσο και σαν χώρα – να βοηθήσουμε τους Κύπριους και τις Κυπριακές Αρχές να κατοχυρώσουν και να προστατέψουν ονομασίες παραδοσιακών τους προϊόντων. Φυσικά, ο κύριος στόχος προστασίας γεωγραφικών ονομασιών παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία εντάσσονται στα προϊόντα ποιότητας, είναι η προσφορά εναλλακτικών λύσεων στον αγροτικό πληθυσμό για πολυλειτουργικότητα και βελτίωση της οικονομίας καθώς και για διατήρηση της παράδοσης και αειφορίας των αγροτικών περιοχών.

Ελπίζουμε ότι μέχρι το επίσημο κλείσιμο του προγράμματος αυτού στο τέλος του Απρίλη 2006, οι Κυπριακές Αρχές θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις δομές τους και να χρησιμοποιήσουν τον Κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί έγκριση για πολλές γεωγραφικές ονομασίες παραδοσιακών τους προϊόντων.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν είμαστε στην Κύπρο για να δώσουμε “μαγικές” λύσεις ως προς την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της χώρας, ούτε για να δώσουμε συνταγές ή αντίγραφα από την Πορτογαλία. Κάθε παραδοσιακό προϊόν είναι μοναδικό, κάθε αίτηση που υποβάλλεται είναι διαφορετική από την άλλη, κάθε περίπτωση είναι μοναδική και κάθε λύση θα πρέπει να βρίσκεται από τους ίδιους τους παραγωγούς σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές. Η ομάδα της Πορτογαλίας μπορεί μόνο να παρέχει επαγγελματική εμπειρία, τεχνικές γνώσεις και καλή θέληση.


-----------------------------------------------------------
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ