Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ημερίδα Μελισσοκομίας - 07/03/2014 12:26:41 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής του ενημερωτικού και συμβουλευτικού του ρόλου, διοργανώνει σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ημερίδα με θεματολογία σχετική με αποτελέσματα μελετών για την κυπριακή μελισσοκομία. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014 και ώρα 09:30 π.μ. στο Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) Λεμεσού.

Εισηγητής: Δρ Ανδρέας Θρασυβούλου, καθηγητής Εργαστηρίου Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ