Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αναφορικά με δημοσίευμα για «Ακατανόητη ενόχληση για τα δωρεάν μαθήματα σαλιγκαροτροφίας» - 16/02/2010


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών, Πόρων και Περιβάλλοντος με αφορμή δημοσίευμα στην εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ", με ημερομηνία 01/02/2010 και τίτλο «Τμήμα Γεωργίας και σαλιγκάρια», ανακοινώνει ότι κανένα Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου δεν σχετίζεται με την έκδοση ή την επίδοση διπλωμάτων γνώσεως σχετικά με τα μαθήματα που θα παραδίδει ο κ. Νίκος Γερμανός.

Επαναλαμβάνεται κατηγορηματικά, ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δεν έχει καμία σχέση με την οργάνωση σειράς μαθημάτων για τη σαλιγκαροτροφία.








FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ