Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Π. Πούρου στην 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006
- 18/06/2007 - 18/06/2007


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στη σημαντική αυτή συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης η οποία, όπως κάθε χρόνο, εξετάζει την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 στη βάση της Ετήσιας Έκθεσης Παρακολούθησης την οποία και εγκρίνει πριν από την επίσημη αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σημερινή 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για την ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 όχι μόνο κατά τη διάρκεια του 2006 - έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης – αλλά και συνολικά από την έναρξη της εφαρμογής του μέχρι σήμερα.

Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή, η εξέταση των αιτήσεων προχωρά με γοργούς ρυθμούς όπως επίσης και οι εκτελεσθείσες πληρωμές οι οποίες φτάνουν τα 50 εκ. λίρες. Αναμένεται φυσικά περαιτέρω εντατικοποίηση των πληρωμών προς τους δικαιούχους στο προσεχές διάστημα και κατ΄ επέκταση σημαντική αύξηση του ποσοστού απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων.

Όπως γνωρίζετε, το ενδιαφέρον του αγροτικού μας κόσμου για συμμετοχή στα μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 ήταν και συνεχίζει να είναι εξαιρετικά ψηλό τόσο στα επενδυτικά μέτρα όσο και στα πολυετή αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων, δηλαδή τα αποτελέσματα της κοινοτικής και εθνικής συνεισφοράς για την ανάπτυξη της κυπριακής υπαίθρου έχουν αρχίσει να είναι ευδιάκριτα. Μέσα από μια πρώτη αξιολόγηση του Σχεδίου διαφαίνεται ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται επιτυγχάνουν τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στη νέα προγραμματική περίοδο που καλύπτει τα έτη 2007-2013. Όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, το Τμήμα Γεωργίας έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Σημειώνω ότι το Πρόγραμμα που υποβλήθηκε αποτέλεσε προϊόν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αφού το Υπουργείο θεωρεί την ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία προγραμματισμού ως απαραίτητο στοιχείο στην προσπάθεια για ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου και εστιασμένου σε πραγματικές ανάγκες Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας και των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων σε μια προσπάθεια οριστικοποίησης του Προγράμματος. Η επίσημη έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αναμένεται το προσεχές Φθινόπωρο.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση αφού από τη μια το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 βρίσκεται σε φάση πλήρους εφαρμογής και από την άλλη οι ενέργειες για την έγκριση και οι ετοιμασίες για την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 βρίσκονται στην κορύφωση τους.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης Παρακολούθησης 2006, που παρουσιάζεται στη σημερινή Συνάντηση, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρουσία τους η οποία είμαι βέβαιος ότι θα είναι όπως πάντοτε γόνιμη και εποικοδομητική.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνεδρίαση σας.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ