Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ
(CGMMV, ιός της πράσινης ποικιλόχρωσης της αγγουριάς) - 06/09/2006


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πληροφορεί όλους τους καλλιεργητές καρπουζιάς, αγγουριάς και γενικά τους καλλιεργητές κολοκυνθοειδών ότι στην περιοχή των Κοκκινοχωριών έχει εμφανιστεί η ασθένεια της εσωτερικής αποσύνθεσης των καρπουζιών που προκαλεί ο ιός CGMMV.

H ίωση αυτή συναντάται στη Μεσογειακή Λεκάνη. Υπάρχει η υποψία ότι μεταφέρθηκε στην Κύπρο με μη απολυμασμένους σπόρους του υποκειμένου (Festival) της καρπουζιάς, πράγμα που διερευνάται.

Από τον συγκεκριμένο ιό προσβάλλονται πολλά καλλιεργούμενα είδη καθώς και ζιζάνια. Μεταξύ αυτών είναι η καρπουζιά, η αγγουριά και η Lagenaria (νεροκολοκυθιά), το ζιζάνιο κουσκούτα (μαλλιά της Παναγίας). Τα συμπτώματα διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων ειδών. Υπάρχουν περιπτώσεις χωρίς συμπτώματα, και όταν το καρπούζι είναι 7-8 κιλά ξηραίνεται ο ποδίσκος και ο καρπός λιώνει εσωτερικά. Ο ιός αυτός μεταφέρεται μηχανικά. Επίσης μεταφέρεται στο εξωτερικό περίβλημα του σπόρου των κολοκυνθοειδών. Είναι σταθερός ιός και αντέχει 6-10 μήνες σε υπολείμματα φυτείας στον αγρό.

Για αντιμετώπιση του ιού αυτού και αποφυγή τυχόν επανεμφάνισης του παρακαλείσθε όπως εφαρμόσετε πιστά τα πιο κάτω μέτρα.

Α. Μέτρα αντιμετώπισης

§ Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού από εγκεκριμένους προμηθευτές.
§ Εμβάπτιση των σπόρων σε ορθοφωσφορικό νάτριο 2% για 15 λεπτά.
§ Απολύμανση των εργαλείων (ιδίως στα φυτώρια) με ορθοφωσφορικό νάτριο 2%.
§ Δειγματοληψία σπόρων και φυτών για εργαστηριακό έλεγχο.
§ Αμειψισπορά με σολανώδη, αγροστώδη, ψυχανθή και άλλα που δεν προσβάλλονται από
τον ιό.

Β. Μέτρα αντιμετώπισης της ασθένειας σε ήδη προσβεβλημένα αγροτεμάχια

Στα αγροτεμάχια που ήταν φυτεμένα με προσβεβλημένα φυτά καρπουζιάς να γίνει βαθύ όργωμα ώστε να καταστραφεί και να ενσωματωθεί η φυτεία. Τα μηχανήματα να απολυμανθούν μετά τη χρήση τους. Με ορθοφωσφορικό νάτριο 2%. Να απαγορευθεί η βόσκηση ζώων στα συγκεκριμένα τεμάχια. Να εφαρμοστεί διετής υποχρεωτική αμειψισπορά χωρίς κολοκυνθοειδή. Παράλληλα να καταστραφούν τα ζιζάνια περιμετρικά των τεμαχίων με ζιζανιοκτόνα.

Παράλληλα το Τμήμα Γεωργίας εκτιμώντας ότι η αρρώστια αυτή μεταφέρθηκε στην Κύπρο με μολυσμένους μη απολυμασμένους σπόρους κολοκυθιάς που χρησιμοποιείται σαν υποκείμενο της καρπουζιάς, προβαίνει στην καταγραφή των καλλιεργητών που έχουν προμηθευτεί το υποκείμενο αυτό καθώς και των αγροτεμαχίων που φυτεύθηκαν με τέτοια εμβολιασμένα καρπούζια με στόχο τη στενή παρακολούθηση των χωραφιών. Ταυτόχρονα καλεί τους φυτωριούχους που ασχολούνται με την παραγωγή εμβολιασμένων φυτών καρπουζιάς να μη χρησιμοποιήσουν τυχόν σπόρους του υποκειμένου κολοκυθιάς Festival χωρίς να τους απολυμάνουν με ορθοφωσφορικό νάτριο 2%.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ