Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πιλοτικό σχέδιο περίφραξης αγροτικών καλλιεργειών που επηρεάζονται από τα αγρινά
- 16/02/2006 - 16/02/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις στα πλαίσια εφαρμογής του Πιλοτικού Σχεδίου περίφραξης φυτειών για προστασία από τα αγρινά για το 2006.

Το Σχέδιο αναφέρεται σε φυτείες που βρίσκονται στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου και γειτνιάζουν με το Δάσος της Πάφου, όπου προκαλούνται ζημιές από τα αγρινά και καλύπτει όλες τις μόνιμες, ημιμόνιμες ή εποχικές καλλιέργειες που έτυχαν των αναγκαίων καλλιεργητικών φροντίδων τον προηγούμενο χρόνο.

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο Αίτησης και το υποβάλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2006.


16 Φεβρουαρίου, 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ