Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Γενικός Διευθυντής κ. Πούρος προήδρευσε σύσκεψης
για τη διαχείριση των αποβλήτων χοιροστασίων - 17/12/2008


Το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων των χοιροστασίων συζήτησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Πανίκος Πούρος σε συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους των Κοινοτικών Συμβουλίων Ορούντας, Μενοίκου, Ακακίου και Κ. Μονής. Στη σύσκεψη πήραν μέρος και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των εμπλεκόμενων Τμημάτων / Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, κατά τη σύσκεψη η αντιπροσωπεία των Κοινοτικών Συμβουλίων ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου για επίλυση του σοβαρού προβλήματος που δημιουργούν τα χοιροστάσια με την κατασκευή ενός Κεντρικού Βιολογικού Σταθμού ο οποίος να εξυπηρετεί όλα τα χοιροστάσια της περιοχής.

Κατά τη σύσκεψη έγινε εκτενής ενημέρωση για τον προωθούμενο Κεντρικό Βιολογικό Σταθμό Ορούντας από συγκεκριμένη εταιρεία χοιροτρόφων, ο οποίος, όπως τονίστηκε, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περί το τέλος του 2009 οπότε και θα αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα ρύπανσης.

Κατά τη σύσκεψη διευκρινίστηκε ότι έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι χοιροτρόφοι της περιοχής να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία για επεξεργασία των χοιρολυμάτων των χοιροστασίων είτε σε ιδιωτικό, είτε σε Κεντρικό Σταθμό επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επίσης, να υποβάλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος τις όποιες αποφάσεις τους μαζί με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

Τέλος, τονίστηκε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου 2009 η Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα εφαρμόσει όλα τα αυστηρά μέτρα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία σε όλες τις εγκαταστάσεις που δεν θα συμμορφωθούν.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς