Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανάκληση Πλήρους Ζωοτροφής για Σκύλους με την Εμπορική Ονομασία “Natural Balance Growth Lamb & Rice”, η οποία πιθανό να προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς και κίνδυνο επιληψίας
- 09/08/2011


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επιθυμεί να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες σκύλων ότι μετά από πληροφορίες που έλαβε μέσω του συστήματος Ταχείας Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (RASFF), έχει διαπιστωθεί να περιέχεται σε Πλήρη Ζωοτροφή για Σκύλους προέλευσης Βελγίου, μη πρωτεϊνικής φύσεως άζωτο που πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς με κίνδυνο επιληψίας, στους σκύλους.

Παρασκευάστρια εταιρεία είναι η Versele – Laga/ PK Petfood Βελγίου και διανομέας στην Κύπρο η εταιρεία Love Birds Pet Supplies Ltd. Οι επηρεαζόμενες παρτίδες είναι οι ακόλουθες:
· Σάκοι 1 kg: OW 246, OW 320, OW 321
· Σάκοι 3 kg: OW 221, OW 320, OW 321, OX 039, OX 040
· Σάκοι 15 kg: OW 222, OW 249, OW 291, OW 312, OW 336, OW 356, OX 025, OX 055

Ο διανομέας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας έχει αποσύρει από την αγορά τα προϊόντα των εμπλεκομένων παρτίδων. Όλες οι επηρεαζόμενες ζωοτροφές που ήταν στην αποθήκη του διανομέα δεσμεύτηκαν.


Καλούνται όμως οι ιδιοκτήτες /κάτοχοι σκύλων οι οποίοι ενδεχομένως να κατέχουν προϊόντα των πιο πάνω παρτίδων, να μην τα χορηγούν στα ζώα τους.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς