Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αλλαγές στη μετάδοση της Τηλεοπτικής Εκπομπής της ΥΠΑΙΘΡΟΥ
- 23/11/2006 - 23/11/2006


Πληροφορούνται οι αγρότες μας και το πλατύ κοινό ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχει κάνει τις εξής διευθετήσεις σχετικά με τις μέρες μετάδοσης της Τηλεοπτικής Εκπομπής της Υπαίθρου:

· Η Εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή, στις 6:35 το απόγευμα, από το Ρ.Ι.Κ. ΔΥΟ και θα επαναλαμβάνεται την Κυριακή, στις 2:00 το απόγευμα από το Ρ.Ι.Κ. ΕΝΑ.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου προέβη στις διευθετήσεις αυτές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών μας και του κοινού γενικότερα, ειδικότερα όσον αφορά την ενημέρωση τους για τα Σχέδια και Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στην όλη προσπάθεια που καταβάλλει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την περαιτέρω αναβάθμιση της Τηλεοπτικής Εκπομπής της ΥΠΑΙΘΡΟΥ, η οποία μεταδίδεται από το 1965, συμβάλλοντας στην πληροφόρηση των αγροτών και του κοινού γενικότερα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, προστασίας και σωστής αξιοποίησης των φυσικών πόρων, προστασίας του περιβάλλοντος, διατήρησης της παραδοσιακής μας κληρονομιάς κτλ.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ