Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Συνέδριο Τμήματος Γεωργίας με θέμα "Οικογενειακή Γεωργία: προκλήσεις και Προοπτικές" - 12/10/2016 11:12:46 πμ


Το προσχέδιο προγράμματος του Συνεδρίου με θέμα "Οικογενειακή Γεωργία: προκλήσεις και Προοπτικές" και τη σχετική ανακόινωση μπορείτε να τα βρείτε πιο κάτω :
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Agenda 2December 2016_17-10-2016_draft.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 342,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ANAKOINWSI_RIK_edit_2_2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 161,55Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς