Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έκτακτη Ενημερωτική συγκέντρωση πατατοπαραγωγών στην Ξυλοφάγου - 16/05/2014 12:51:03 μμ


Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας διοργανώνει εκτάκτως ενημερωτική συγκέντρωση με θέμα:

"Προβλήματα Φυτοασθενειών στις πατατοφυτείες εαρινής εσοδείας την τρέχουσα περίοδο 2013-2014 και μέτρα αντιμετώπισης τους"

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαϊου 2014 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202840, 24202860
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ