Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες όπου και ζητήθηκε παράταση των μέτρων στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών - 18/12/2014 10:08:12 πμ


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης συμμετείχε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15-16 Δεκεμβρίου.

Ο Υπουργός Γεωργίας ζήτησε την παράταση των μέτρων στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών που έλαβε η ΕΕ ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης εισαγωγής αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων της Ένωσης από τη Ρωσία, τα οποία λήγουν στις 31/12/2014. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα της Κύπρου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, η Κύπρος μαζί με άλλα έντεκα κράτη μέλη ζήτησαν εξαμηνιαία παράταση της εφαρμογής του Προγράμματος Ανάπτυξης 2007-2014 ώστε να δοθεί δυνατότητα πληρωμών και κατά τη διάρκεια του 2015. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να καταστεί αυτό δυνατόν.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα το αίτημα της Κύπρου για εξαίρεση των Κύπριων παραγωγών από την ελάχιστη φορολογία του πετρελαίου για γεωργική χρήση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014. Με την εν λόγω απόφαση διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς φορολογίας που θα ισχύσει για τους Κύπριους παραγωγούς από την 1η Ιανουαρίου 2015 και το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και καθεστώς μειωμένης φορολογίας για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς.

O κ. Κουγιάλης έθεσε και την ανησυχητική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο λόγω της παρατεταμένης παρουσίας αποδημητικών μελισσοφάγων πουλιών. Οι ‘28’ αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας, με τον κ. Κουγιάλη να επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη αυστηρής τήρησης των ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος και η αξιοπιστία της βιολογικής γεωργίας.

Τέλος, το Συμβούλιο υιοθέτησε την ποσόστωση της ΕΕ αναφορικά με την αλιεία τόνου για το 2015. Στην Κύπρο έχουν κατανεμηθεί 81,99 τόνοι, ποσότητα που αποτελεί αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με την περσινή χρονιά.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ