Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για τη βράβευση «Καλών Πρακτικών» - 10/01/2013 01:07:20 μμ

Το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι για τη βράβευση των καλών Πρακτικών η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13:00.


Οι συμμετέχοντες μπορούν να παραλάβουν τις αιτήσεις από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ), από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΑΔ (www.ead.com.cy).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ), που στεγάζεται στη Λεωφόρο Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.
ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, 1412, Λευκωσία
22819704
22819751
ΛΕΜΕΣΟΥ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Τ.Θ. 56056, 3304 Λεμεσός
25803900
25803901
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας Τ.Θ. 40111, 6301 Λάρνακα
24802200
24802223
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι
23812130
23812135
ΠΑΦΟΥ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804597
26804601
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς, Τ.Θ. 55805 Αγρός
25874031
25874077
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς