Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Κεφαλική επιδότηση αιγοπροβάτων για το έτος 2006 - 30/06/2005


Tο Tμήμα Γεωργίας, του Yπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Tάσσου Παπαδόπουλου που έγινε στις 6 Απριλίου, ενέκρινε, στα πλαίσια των Μέτρων Στήριξης της Αιγοπροβατοτροφίας, την εφαρμογή της κλιμακωτής μείωσης της κεφαλικής επιδότησης, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Μέχρι 500 ζώα £17,50/ζώο
Επόμενα 501-1.000 ζώα £15,00/ζώο
Επόμενα ζώα πάνω από 1.000 £11,00/ζώο

Η εφαρμογή της κλιμακωτής κεφαλικής επιδότησης θα συνεχιστεί και κατά το 2006 με περαιτέρω μείωση των συντελεστών κεφαλικής επιδότησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, καθώς και για προστασία του περιβάλλοντος από τα πολύ μεγάλα κοπάδια, κυρίως με αίγες. Επίσης, οι συντελεστές κεφαλικής επιδότησης θα μειωθούν περαιτέρω αν ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων που θα δηλωθεί είναι μεγαλύτερος από τον ανώτατο αριθμό δικαιωμάτων που εξασφάλισε η Κύπρος και που είναι 472.000 αιγοπρόβατα.


YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
TMHMA ΓEΩPΓIAΣ


27 Ιουνίου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς