Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτήσεων για διαπίστευση Φορέων του Ιδιωτικού Τομέα για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης, επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών βιωσιμότητας για τη 2η προκήρυξη των Μέτρων 1.2, 1.3 και 1.5.1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - 15/10/2010


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από νέους Φορείς, για δήλωση ενδιαφέροντος με σκοπό τη διαπίστευση τους, ώστε να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στην ετοιμασία αιτήσεων, επιχειρησιακών προγραμμάτων, και μελετών βιωσιμότητας για διάφορα Μέτρα/Καθεστώτα 1.2, 1.3 και 1.5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τονίζεται ότι οι Φορείς που θα διαπιστευτούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κριτήρια που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό.

Για έντυπα δήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στον επικαιροποιημένο κατάλογο Φορέων καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, στη Λευκωσία στα τηλέφωνα 22408512και 22408540, ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, 2010 και ώρα 13 00 στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία .

Για τους ήδη διαπιστευμένους Φορείς δεν απαιτείται η υποβολή νέας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EntipoAitisisMetro1_2Kai1_3Kai1_5_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 142,45Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ