Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΟ Κ.Ο.Α. 3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. - 06/02/2017 08:38:38 πμ


Τις σχετικές αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/F6ECAE6B41EE10F8C2257A3F0026DBD7?OpenDocument
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ0Α3 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 296,26Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ