Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ - 06/06/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους εσπεριδοκαλλιεργητές ότι άρχισε η προσβολή στα εσπεριδοειδή από το έντομο Φυλλοκνίστης. Το έντομο αυτό προσβάλλει κυρίως τη νεαρή βλάστηση όλων των ειδών των εσπεριδοειδών, πολλαπλασιάζεται με γρήγορο ρυθμό και έχει πολλές γενιές το χρόνο.

Οι μεγαλύτερες ζημιές παρουσιάζονται στα στάδια της νέας βλάστησης δηλαδή από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Η ζημιά προκαλείται από τις προνύμφες, δηλαδή τα σκουλήκια της πεταλούδας, που κάνουν στοές κάτω από την επιδερμίδα των νεαρών φύλλων και των νεαρών βλαστών, τα οποία στη συνέχεια συστρέφονται και παραμορφώνονται. Υπήρξαν περιπτώσεις προσβολής ώριμων φύλλων και καρπών. Τα νεαρά δενδρύλλια των φυτωρίων και οι νέες φυτείες εσπεριδοειδών υποφέρουν περισσότερο από την προσβολή του εντόμου. Στα μεγάλα δέντρα η ζημιά δεν είναι σημαντική, εκτός από την περίπτωση κάποιας πρώιμης προσβολής της άνοιξης, που δυνατό να επηρεάσει την άνθηση και την καρποφορία.

Για την αντιμετώπιση του Φυλλοκνίστη συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα:

1. Η λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα να γίνεται ενωρίς ώστε η νέα βλάστηση της άνοιξης να είναι πρώιμη έτσι που να αποφεύγεται η προσβολή της από το έντομο εξαιτίας μη ευνοϊκών καιρικών συνθηκών ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του. Τυχόν λαίμαργοι και η όψιμη βλάστηση του φθινοπώρου, όπου είναι δυνατό, να αφαιρούνται.

2. Μόλις φανούν οι πρώτες στοές στα νεαρά φύλλα και πριν προκληθεί η μεγάλη παραμόρφωσή τους, να γίνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο. Ο ψεκασμός δυνατό να επαναληφθεί σε 10-20 μέρες ανάλογα με το είδος του εντομοκτόνου, την παρουσία νέας προσβολής και την ύπαρξη νέας βλάστησης. Κατά το ψέκασμα να καλύπτεται μόνο η νεαρή βλάστηση. Συστήνονται τα εξής φυτοπροστατευτικά παρασκευάσματα:

θ Θερινό λάδι στενού φάσματος (Narrow range oil) (μόνο του ή σε συνδυασμό με ένα από τα εξής εντομοκτόνα): Κονφιτόρ ή Κοχινόρ ή Κρας, Μοσπιλάν, Βερτιμέκ ή Ακριμέκ, ή Βερτιτόξ ή Γιουρομέκ, Ακτάρα, Τρέισερ, Ατμιράλ ή Σιογκούν, Ινσεκάρ, Ντιμιλίν ή Ντιφιούς ή Φόρεστερ και Μάρσιαλ. Το Ακτάρα και τα Κονφιτόρ ή Κοχινόρ ή Κρας στα νεαρά δέντρα χρησιμοποιούνται για ριζοπότισμα ή ψέκασμα, ενώ στα μεγάλα δέντρα για ριζοπότισμα μόνο. Τα Κονφιτόρ ή Κοχινόρ, ή Κρας και Μοσπιλάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επάλειψη του κορμού.

Τα εντομοκτόνα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

6 Ιουνίου, 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς