Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση με Θέμα "Εγκατάσταση Διατήρηση Νέου Οπωρώνα, Νέες Τάσεις Καλλιέργειας, Ορθολογιστική Άρδευση / Λίπανση, Εχθροί και Ασθένειες" - 24/01/2017 12:29:52 μμ


Έχει προγραμματιστεί εκπαίδευση στις 15 Φεβρουαρίου 2017 στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης, με θέμα "Εγκατάσταση Διατήρηση Νέου Οπωρώνα, Νέες Τάσεις Καλλιέργειας Ποικιλίες, Ορθολογιστική Άρδευση/ Λίπανση, Εχθροί και Ασθένειες
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόγραμμα Φυλλοβόλων 2017.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 204,78Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ