Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΟΑ10: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ - 14/11/2016 12:35:14 μμ


Μέτρο 5: Αποσύρσεις 6.600 τόνων εσπεριδοειδών από την αγορά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την προκήρυξη των πιο πάνω έκτακτων Μέτρων.

Δικαιούχοι στο Μέτρο
· Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
· Μεμονωμένοι παραγωγοί

Επιλέξιμες δράσεις
Δράση 1 – Αποσύρσεις για Δωρεάν Διανομή : 1.000 τόνοι (Πορτοκάλια, Κλημεντίνες και Μανταρίνια)
Δράση 2 – Πρώιμη Συγκομιδή και Απόσυρση για Άλλους Προορισμούς 5.600 τόνων εσπεριδοειδών ποικιλίας Μαντόρα

Η απόσυρση μπορεί να εφαρμοστεί από τις 14 Νοέμβριου 2016 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες για κάθε δράση έχουν εξαντληθεί, ή την 30ή Ιουνίου 2017, ανάλογα ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Για τη δράση της πρώιμης συγκομιδής θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2016 και η εφαρμογή της δράσης να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2017.

Για τις δράσεις της απόσυρσης για Δωρεάν Διανομή και Άλλους Προορισμούς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση μέχρι την 31η Ιουλίου 2017. Κατ ΄ εξαίρεση, οι Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για όλες τις δράσεις που θα εφαρμόσουν μέχρι τις 31/12/2016, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση μέχρι τις 15/2/2017.

Για τη δράση της Πρώιμης Συγκομιδής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση μέχρι τις 15/2/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και τα σχετικά έντυπα από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 5 ΚΟΑ10 Final.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 844,64Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοίνωση-ΚΟΑ 10 ΜΕΤΡΟ 5(1).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 213,1Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς