Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διοργανώνεται Σεμινάριο με θέμα: Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών - 13/10/2005


Στα πλαίσια της 14ης Παγκύπριας Γεωργικής Έκθεσης, το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα "Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών". Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2005, στις 7.00 μ.μ. στο συγκρότημα αιθουσών πολλαπλής χρήσης (αίθουσα Β), στην Κρατική Έκθεση και θα είναι διάρκειας 90 λεπτών. Σ’ αυτό θ’ αναλυθούν τα εξής θέματα:

Ψ Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006
κ. Βραχίμης Χατζηχάννας, Ανώτερος Γεωργικός Λειτουργός

Ψ Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών με βάση τη σχετική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία – Πλεονεκτήματα και προοπτικές της σύστασης και λειτουργίας των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
κ. Κυριάκος Πάτσαλος, Ανώτερος Γεωργικός Λειτουργός

Ψ Παροχή ενισχύσεων σε αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
κ. Αντώνης Μαζέρης, Λειτουργός Γεωργίας

Ψ Συζήτηση


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22408540, 22408511, 22303800, 22303900 ή στην Ιστοσε-λίδα: www.moa.gov.cy/da
13 Οκτωβρίου, 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς