Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση με θέμα "Η Καλλιέργεια του Λουβιού-Καρπουζιού-Βελτιώσεις" στις 13/4/18 - 27/03/2018 09:22:48 πμ


Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή στις 13/04/18 εκπαίδευση με θέμα "Καλλιέργεια του Λουβιού-Καρπουζιού-Βελτιώσεις" στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Περιφερειακού Γεωργικού Γραφείου Πόλης Χρυσοχούς. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορείτε να το βρείτε πιο κάτω:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 180327Εκπαίδευση 180413.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 34,76Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ