Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για τα Νομοσχέδια σχετικά με τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών γεωργικών προϊόντων. - 02/02/2015 02:13:37 μμ


O Κλάδος Αγελαδοτροφίας και Γαλακτοκομίας και ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών θα πραγματοποιήσουν Δημόσια Διαβούλευση για τα Νομοσχέδια που προτίθεται το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προωθήσει για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών γεωργικών προϊόντων.

Η Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης στο Τμήμα Γεωργίας ως εξής:
α) Ο περί Συμβατικών Σχέσεων στον Τομέα του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων Νόμος του 2014, στις 10:00 π.μ. και
β) Ο περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2015 στις 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται τα κείμενα των Νομοσχεδίων για την Διαβούλευση.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος 2015 _Κανονισμοί.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 354,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ο περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 242,75Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ο περι Συμβατικών Σχέσεων στον Τομέα του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων Νόμος του 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 249,37Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς