Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2016 – 2017 - 20/12/2016 10:57:11 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν ότι από την 14η Δεκεμβρίου 2016 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για τα Καθεστώτα:


1β.1: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2016-2017

1β.2: ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2016-2017

τα οποία τίθενται σε εφαρμογή με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

Δικαίωμα ένταξης στα Καθεστώτα έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα υπό αναδιάρθρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ενημερωτικά έντυπα και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα Γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας στη Λεμεσό και στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων είναι η 5η Ιανουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας στη Λεμεσό και στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο του Τμήματος Γεωργίας στην Πάφο, όπως πιο κάτω:


Γραφείο
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΛΕΜΕΣΟΥ
Κλάδος Αμπελουργίας - Οινολογίας

Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 197, 3011 Λεμεσός

Τ.Θ 55692, 3781 Λεμεσός

25877010

25877397

25877395

ΠΑΦΟΥ
Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου, 2ος Όροφος, 8100 Πάφος

Τ.Θ 60004, 8100 Πάφος

26804587
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Μέτρο ΕΠΣΑ 1β 2016 -2017 - Ανακοίνωση στον Τύπο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 219,93Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ 2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1171,15Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς