Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παραγωγή ξιδιού από κρασί - 05/07/2005


Πρός όλους τους Αμπελουργούς

΄Εχοντας υπόψη ότι:

- κατά την εσοδεία του έτους 2004, μεγάλες ποσότητες σταφυλιών οινοποιήθηκαν από αμπελουργούς με σκοπό την παραγωγή κρασιού για οικογενειακή κατανάλωση.

- αρκετή ποσότητα από το πιο πάνω κρασί παραμένει ακόμα αδιάθετη
- επιδείχθηκε εκ μέρους αμπελουργών, μεγάλο ενδιαφέρον για παραγωγή ξιδιού από κρασί.

σας αποστέλλουμε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο του Υπουργείου μας με την παράκληση όπως το διανέμετε σε ενδιαφερόμενους αμπελουργούς της κοινότητας σας.

Επισημαίνουμε τη μέγιστη προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί, εκ μέρους των αμπελουργών που θα προβούν σε τυχόν παραγωγή ξιδιού από κρασί, ώστε ο χώρος οξοποίησης να μην είναι ο ίδιος με το χώρο οινοποίησης και, σε κάθε περίπτωση, αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με ξίδι να μην έρθουν σε επαφή με αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για οινοποίηση.

Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς