Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παραγωγή ξιδιού από κρασί - 05/07/2005


Πρός όλους τους Αμπελουργούς

΄Εχοντας υπόψη ότι:

- κατά την εσοδεία του έτους 2004, μεγάλες ποσότητες σταφυλιών οινοποιήθηκαν από αμπελουργούς με σκοπό την παραγωγή κρασιού για οικογενειακή κατανάλωση.

- αρκετή ποσότητα από το πιο πάνω κρασί παραμένει ακόμα αδιάθετη
- επιδείχθηκε εκ μέρους αμπελουργών, μεγάλο ενδιαφέρον για παραγωγή ξιδιού από κρασί.

σας αποστέλλουμε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο του Υπουργείου μας με την παράκληση όπως το διανέμετε σε ενδιαφερόμενους αμπελουργούς της κοινότητας σας.

Επισημαίνουμε τη μέγιστη προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί, εκ μέρους των αμπελουργών που θα προβούν σε τυχόν παραγωγή ξιδιού από κρασί, ώστε ο χώρος οξοποίησης να μην είναι ο ίδιος με το χώρο οινοποίησης και, σε κάθε περίπτωση, αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με ξίδι να μην έρθουν σε επαφή με αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για οινοποίηση.

Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ