Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - 16/04/2010


Το Οινολογικό Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας έχει διαπιστευτεί από τον Κυπριακό Φορέα Προώθησης Ποιότητας, μετά από αξιολόγηση που έτυχε, σύμφωνα με τα Κριτήρια Διαπίστευσης για Εργαστήρια Δοκιμών όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο CYS EN ISO 17025:2005.

Το Οινολογικός Εργαστήριο έχει λάβει σχετικό Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με αρ. L020 με το οποίο αποδεικνύεται η Τεχνική Επάρκεια του, για ένα καθορισμένο Πεδίο Αναλύσεων και για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PedioDiapistev.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 76,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
PistopoiitikoDiapistevsis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 96,12Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς