Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός Γεωργίας μελέτησε προβλήματα
του κλάδου της χοιροτροφίας
- 18/10/2006 - 18/10/2006


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου είχε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, με επικεφαλή τον Πρόεδρο του κ. Γιώργο Νεοφύτου, κατά την οποία συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Χοιροτροφίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των καθυστερήσεων στην έκδοση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των πολεοδομικών Αδειών ή και των Αδειών Οικοδομής, το θέμα της ταξινόμησης και σήμανσης των σφάγιων, της μετακίνησης οχληρών υποστατικών και το θέμα της αύξησης των επιδοτήσεων που θα παραχωρούνται από το νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι το θέμα της εξασφάλισης Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής είναι πολύ σοβαρό και καλύπτει πολλούς κλάδους, γι’ αυτό, όπως είπε, είχε επαφές με τους αρμόδιους Υπουργούς για εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της κατάστασης. Παράλληλα, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι το νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προωθήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να γίνει προσπάθεια να επιλύονται πολλά από τα υφιστάμενα προβλήματα.

Στη συνέχεια συζητήθηκε και το θέμα της Αδειοδότησης των χοιροτροφικών μονάδων, το οποίο τελικά θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης από το αρμόδιο Υπουργείο.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της ταξινόμησης και σήμανσης των σφάγιων ως εγχώρια για το οποίο ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες να μελετήσουν τρόπους προώθησής του.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε στη συνέχεια ότι ετοιμάζεται νέο βελτιωμένο Σχέδιο για επίλυση του προβλήματος της μετακίνησης οχληρών υποστατικών και ότι το νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 παρέχει και κίνητρα στις χοιροτροφικές μονάδες για δημιουργία βιολογικών κυρίως σταθμών.


16 Οκτωβρίου, 2006.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ